Bli med å gjør klubben til et flott sted å være for alle!

Ski IL Håndball er dugnadsdrevet. Vi er en stor organisasjon som daglig leverer aktivitet, opplevelser,  utvikling og mestring til våre knapt 500 medlemmer. For å fortsette å gjøre det behøver vi din hjelp.

Alle har vi en jobb og en hverdag som krever sitt. Det viktige da er at vi deler på jobben med å drive klubben.

Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe......

Pr nå har klubben behov for bistand i følgende roller:

Rolle

Kort beskrivelse

Mer info / kontaktpersoner

X

Arrangementsansvarlig

Hovedansvaret for arrangementsansvarlig er å lede jobben med å utvikle effektive, lønnsomme og engasjerende arrangement.

Arrangementsansvarlig er medlem i styret.

Arrangementsansvarlig Marianne Teigen, tel. 975 33 205, marianne.teigen@ski.kommune.no

 

Valgkomiteen v Anniken Skonnord Bacher, anniken@skonnord.com

 

 

Arrangementsutvalg medlem

Vi søker 2-4 personer som kan bidra til klubbens arrangementer.

Arrangementsansvarlig Marianne Teigen, tel. 975 33 205, marianne.teigen@ski.kommune.no

 

Valgkomiteen v Anniken Skonnord Bacher, anniken@skonnord.com

 

 

Dommer-kontakt

Hovedoppgaven er å operativt styre og utvikle dommerfunksjonen i Ski IL Håndball. Dette er på mange måter en ungdomsarbeider med interesse og gjerne bakgrunn fra håndball

 

Dommerkontakt Leila Langø, tel. 930 90 062

 

Valgkomiteen v Anniken Skonnord Bacher, anniken@skonnord.com

 

 

Dommerfadder

Klubben ønsker å knytte til seg en erfaren dommer som kan veilede yngre dommere.

Dommerkontakt Leila Langø, tel. 930 90 062

 

Trine-Lise Skonnord, tel 9113 5505, epost trine-lise@skiidrettspark.no

 

 

Dommerutvalg

Som støtte til dommerkontakten er det bra å ha 1 – 2 ressurser som kan bidra og dele på oppgavene.

Dommerkontakt Leila Langø, tel. 930 90 062

 

Valgkomiteen v Anniken Skonnord Bacher, anniken@skonnord.com

 

Fellescup ansvarlig

Klubben arrangerer hvert år tur til en «fellescup». Dvs. at alle lagene deltar og det er fokus på det sosiale i klubben. Arrangementet er på vårparten. De siste årene har vi vært på Storhamar cup.

Fellescupen krever litt organisering i form av busser, informasjon, bespisning mv.. 

Vi søker noen som kan ta litt ansvar for dette.

Trine-Lise Skonnord, tel 9113 5505, epost trine-lise@skiidrettspark.no

 

 

Handballcupen Ski

Håndballcupen Ski er klubbens største og viktigste arrangement. Daglig leder er cup-leder.

Vi søker en person fra frivilligheten som har lyst og evner til å hjelpe administrasjonen med å dra lasset, og stadig utvikle cupen.

Rollen kan evt kombineres med medlem av arrangementskomite eller som styremedlem.

Cupleder Lene Lothe, tel. 97759250, dagligleder@skihandball.no

 

Styreleder Arnfinn Kolstad, tel. 9113 3399, leder@skihandball.no

 

 

Informasjon & marked utvalgsmedlemmer

Vi søker 2-4 personer som kan bistå informasjons- og markedsansvarlig (se over)

Informasjon- & markedsansvarlig Cathrine Wessel, tel 932 11 157, 

cathrine.wessel@no.ibm.com

 

Valgkomiteen v Anniken Skonnord Bacher, anniken@skonnord.com

 

 

Informasjon & markedsansvarlig

Hovedansvaret for informasjons- og markedsansvarlig er

a) sponsor-arbeid for å skaffe klubben inntekter

b) å skape blest om klubben gjennom sosiale media, websiden, aviser og andre kanaler

c) å sikre at vi har gode rutiner for standard informasjon til våre lagsmiljø

Info-&markedsansvarlig er medlem i styret.

Informasjon- & markedsansvarlig Cathrine Wessel, tel 932 11 157, 

cathrine.wessel@no.ibm.com

 

Valgkomiteen v Anniken Skonnord Bacher, anniken@skonnord.com

 

 

Kultur

Klubben søker personer som ønsker å jobbe med å forsterke klubbens og håndballens kultur i Ski.

Vedkommende må ha et bredt perspektiv og vesentlig stayer- og gjennomføringsevner.

Styreleder Arnfinn Kolstad, tel. 9113 3399, leder@skihandball.no

 

 

Office365 support konsulent

Ski IL Håndball har benytter Office365 som kontorstøtte-verktøy. Vi behøver noen som kan hjelpe oss å bli effektive med Office365. Enkel support og vedlikehold.

Arnfinn Kolstad, tel. 9113 3399

 

Sportslig utvalg medlem

Sportslig utvalg(SU) styrer klubbens sportslige aktiviteter. SU yngre og SU eldre har ansvar for hhv yngre og eldre årsklasser, med skille på årsklassen 12år. SU eldre har 6 medlemmer. Hvert medlem har ansvar for 1 til 3 lagsmiljøer.

Vi søker 1 medlem til SU eldre. Vedkommende skal ha meget god håndballfaglig bakgrunn.

Sportslig leder Eivind Karikoski, tel. 928 65 901, eivind.karikoski@tab.no

 

Lene Lothe, tel. 97759250, dagligleder@skihandball.no

 

 

Øvrig

Har du lyst og anledning til å bidra, men føler at du ikke passer i noen av de nevnte rollene? Send en kort epost til valgkomiteen så kommer vi tilbake når det er en åpning.

Valgkomiteen v Anniken Skonnord Bacher, anniken@skonnord.com