Meny

Spillerne er med å bestemme i Ski IL Håndball!

BildeSpillerrdet2014-2015.jpg

Ingen spillere – ingen håndballklubb! Det er vel da en selvfølgelig at vi spillere skal være med å påvirke vår egen håndballhverdag? Det mener hvertfall Ski IL Håndball, og vi er stolte av å være medlemmer i en av få klubber i Norge med et eget spillerråd.

Måten vårt spillerråd fungerer på kan sammenlignes med et elevråd i skolen. Rådet skal verne om spillernes interesser og rettigheter, i tillegg til at vi skal sørge for at alle trives og har det bra i klubben. I tillegg fungerer også spillerrådet som en læringsarena for demokrati og medvirkning.

Alle lagsmiljøene fra G/J 10 til G/J 18 velger 2 spillerrepresentanter ved starten av sesongen. Disse 32 representantene utgjør Spillerrådet i Ski IL Håndball. Vi har ca åtte planlagte møter i løpet av en sesong, i tillegg møtes hele eller deler av gruppa i forbindelse med viktige arrangementer eller dersom det dukker opp spesielle saker som bør tas opp i rådet.

Møtene ledes av leder i samarbeid med nestleder(e). Sesongen 2018/2019 er Nora Marie Isaksen og Thea Kjuus ledere.
De sammen med dagligleder bistår med de administrative oppgavene.

Noen av arrangementene og noen av sakene vi arbeider med går igjen år etter år. Trivselsundersøkelsen, sosiale arrangementer i lagsmiljøene og Ski IL Håndballs bidrag i borgertoget på 17. mai er eksempler på faste saker. Det har også blitt tradisjon med EM- og VM-kvelder i Alliansehallen når landslagene våres er i aksjon. Da har man mulighet til å se kampen på storskjerm sammen med spillere, trenere og foreldre fra egen klubb, og spillerrådet varter opp med gratis pepperkaker, gløgg og artige konkurranser.

I tillegg til disse faste postene, dukker det opp nye og viktige saker hver sesong. Sesongen 2010/2011 fikk vi endelig avsluttet et langt prosjekt om å få idrettsplassen i Ski røykfri! Neste prosjekt ble da å få byttet ut kommunes knøttsmå skilt med noen større og tydeligere, og i samarbeid med kommunen ble disse ”avduket” får årets Håndballcupen Ski. Vi fikk være med å utforme dem, og vår egen Helene Lien har kommet med ideen til illustrasjoner. Ta en tur ned i Ski Idrettspark, så garanterer vi at du ser dem!

Et annet prosjekt vi er stolte av å ha gjennomført, er ”Håndball på timeplanen”. Dette er et rekrutteringsprosjekt der vi fra spillerrådet er ute i barneskolene (Finstad, Hebekk og Ski) og har en håndballøkt med 3. klassingene der. På slutten av sesongen inviterte vi alle klassene vi har besøkt til en felles turnering i Alliansehallen i samarbeid med idrettslinja på Ski vgs. Prosjektet har blitt veldig godt mottatt hos både elever og lærer, og klubben har fått flere nye spillere gjennom våre besøk. Vi ser derfor ingen grunn til å ikke fortsette med dette!

Avslutningsvis anbefaler vi alle andre klubber til å etablere egne spillerråd – det er positivt for alle parter i klubben. Trenger dere tips eller ideer er det bare å ta kontakt med oss. Vi har egne spillerrådsgensere som vi bruker så ofte som mulig, så det skal ikke være noe problem å finne oss!

Kontaktperson

Leder av Spillerrådet til Ski IL Håndball:

Isaksen, Nora Marie 468 09 954

h.isaksen@online.no 

Kjuus, Thea