Under finner du priser for kontingenter og informasjon om kjøpsbetingelsene til Ski Håndballklubb. I menyen til venstre finner du beskrivelse av hvordan man melder seg inn i klubben og hvordan man gjenoppretter brukernavn og/eller passord.

 

Kontingentsatser

Type medlemskap

Pris (NOK)

Medlemskontingent,  inkludert medlemsskap i Ski IL Alliansen        200

 

 

Treningsavgifter ses 19/20
Medlemskontingen kommer i tillegg (200,-)

 

Type medlemskap

Pris (NOK)

Håndballskolen 1850
Jenter/gutter 8  2130
Jenter/gutter 9 2130
Jenter/gutter 10 2130
Jenter/gutter 11  2130
Jenter/gutter 12 3100
Jenter/gutter 13 3100
Jenter/gutter 14 3490
Jenter/gutter 15 4000
Jenter/gutter 16 4600
Jenter 18  4500
Gutter 18 (4 treninger) 8650
Gutter 18 (3 treninger) 7500
Gutter 18 (2 treninger) 5000
Senior 3.div 2000
Senior Gutter 33  
Medlemskontingent (inkludert medlemsskap i Ski IL Alliansen)       

Betingelser for betaling av medlems- og treningsavgifter

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Ski IL Håndball (organisasjonsnummer 884 192 412; "Ski IL Håndball") gjennom Ski IL Håndballs nettside skiilhandball.weborg.no.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Ski IL Håndball fremkommer av tabell inntatt på Ski IL Håndballs nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningskontingenter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos Ski IL Håndball, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Ski IL Håndball med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Ski IL Håndball innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Ski IL Håndball etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Ski IL Håndball.
Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

Ski IL Håndball forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.