Styret

STYRET.jpg

Styreleder
Arnfinn Kolstad
Tlf: 911 33 399
leder@skihandball.no


Nestleder
Olivier Mueller
Tlf: 982 88 662
nestleder@skihandball.no

Styremedlem
Tine Kay - økonomiansvarlig
Eivind Karikoski - sportsligansvarlig
Beate Aasen - arrangementsansvarlig
Rune Kvakestad - 1.varamedlem
Janne Jansen - 2. varamedlem og dommeransvarlig