Dommere

Dommerkontakt:
Leila Langø, Mob. 930 90 062 mail: famlangoe@gmail.com

Kvotedommere:
KvotedommereiSkisesongen16.17.pdf

Barnekampveiledere:
Barnekampveiledere_ses2015-2016.xlsx

Aktuelle nettsider for klubbens dommere:
Banedagbok
Dommerdagbok 
Skjermaer og dommerdokumenter
Kamper

Utdanning for dommere:
Utdanningsløpet - Dommerutdanning

 

Satsene for egne dommere i treningskamper er som følger:

8,9 og 10 år:                      kr. 100,-
11 og 12 år:                       kr. 150,-
13 og 14 år:                       kr. 175,-
15,16 og 17 år:                  kr. 250,-
18 år:                                kr. 300,-

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse. Pengene utbetales av lagskassa.

Loppetassen        =   50 kr pr kamp
Minirunden          = 100 kr pr kamp
Temaserien 12 år =   75 kr pr kamp
Temaserien 13 år =   88 kr pr kamp

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse.
Pengene utbetales over nett av administrasjonen til Ski IL Håndball. Se retningslinjer  for utbetaling til dommere